MLEKARA DOO LESKOVAC

MISIJA: Snabdevanje potrošača svežim i zdravim proizvodima kombinujući tradicionalna znanja,savremenu tehnologiju i najkvalitetnije mleko.
VIZIJA: Proširenje proivodnog programa i povećanje plasmana kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.
ISTORIJAT:
Mekara Leskovac je osnovana 1969. godine kao radna jedinica u sastavu poljoprivrednog kombinata PIK Toma Kostić Leskovac. Zadržava status radne jedinice 1973. godine kaada je došlo do reorganizacije PIK-a u OOUR.
1988. godine mlekara se izdvaja i konstituiše u samostalnu radnu organizaciju u sastavu SOUR AIK Leskovac.
1990. godine se registruje pod nazivom društveno preduzeće za preradu i konzerviranje mleka.
30.05.2005. godine izvršena je privatizacija i mlekara dobija status AD.
Od 30.03.2011. godine prelzi u DOO i tada postaje ogranak Sole Miza i sastavni de Bonafarm grupe ,što ostaje i do danas.
Od tada se Mlekara DOO Leskovac konstantno razvija, a posebna pažnja se poklanja vrhunskom kvalitetu sirovina i gotovih proizvoda kao i konstantnom proširenju proizvodnog programa.

bonafarmgroup