MLEKARA DOO LESKOVAC kao preduzeće ćerka Sole Miza, i ujedno sastavni deo Bonafarm Grupe kao značajnog proizvođača kvalitetne hrane u Srednje-Istočnoj Evropi želi da bude među vodećim prerađivačima mleka i proizvođačima kiselo mlečnih napitaka, sireva, sirnih namaza i mlečnih dezerata u Republici Srbiji i izvan nje, naročito u susednim zemljama, uz stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, a na zadovoljstvo naših kupaca i potrošača.

Osnovna delatnost Mlekare doo Leskovac je proizvodnja kiselo mlečno fermentisanih proizvoda, kratkotrajnog i dugotrajnog sterilizovanog mleka i sireva (kačkavalj, mocarela, topljeni sirevi, sitan sir, sirni i mlečni namaz, kiselosalamureni sirevi – feta i beli sir), mlečni dezert i mlečni napici.

MISIJA

MLEKARA DOO LESKOVAC ima misiju da proizvodnjom visoko kvalitetnih tradicionalnih srpskih mlečnih proizvoda zadovolji potrebe potrošača, da čuva tradiciju srpskog mlekarstva ali na inovativan način i da postane ambasador srpskih proizvoda na inostranih tržištima.

Mlekara doo Leskovac je takođe, društveno odgovorna za povećanu potrošnju mleka i mlečnih proizvoda u svakodnevnoj ishrani dece i odraslih, zbog životne važnosti mleka kao namirnice. Koristeći primerene tehnologije, Mlekara vodi brigu za očuvanje životne sredine za buduća pokolenja, ima odgovornost prema radnicima, pružajući mogućnost napretka i usavršavanja.

Ove principe Mlekara doo Leskovac očekuje i od svojih kupaca, dobavljača i ostalih partnera.

ISTORIJAT

Rešenjem Okružnog privrednog suda u Leskovcu od 09.08.1988. god, OOUR Nova mlekara Leskovac se izdvaja i konstituiše u samostalnu radnu organizaciju u sastavu SOUR AIK Leskovac.

Od 24.01.1990. god izvršeno je usklađivanje sa novim zakonom i registrovano pod nazivom Društveno preduzeće. za preradu i konzerviranje mleka Mlekara, sa potpunom odgovornošću Leskovac.

30.05.2005. god izvršena je privatizacija u A.D.

Od 30.03.2011. transformisana je u Mlekara D.O.O. Leskovac i tada postaje ćerka kompanije Sole Mizo i ujedno deo Bonafarm grupe što ostaje i do danas.

tetrapak-farmer-mleko
farmer-jogurt
farmer-jogurt-casa