jogurt-veca-flasa

Jogurt 1L

2,8 % mlečne masti

Fermentisani mlečni proizvod

Sastojci: Pasterizovano, homogenizovano  mleko sa 2,8 % mm , starter kulturа za jogurt.

Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka

Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži.

Čuvati na temperaturi od +1 do +80C .