O nama

Mlekara Leskovac kao preduzeće ćerka Sole Miza, i ujedno sastavni deo Bonafarm Grupe kao značajnog proizvođača kvalitetne hrane u Srednje – Istočnoj Evropi želi da bude među vodećim prerađivačima mleka i proizvođačima kiselo mlečnih napitaka, sireva, sirnih namaza i mlečnih deserata u Republici Srbiji i izvan nje, naročito u susednim zemljama, uz stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, a na zadovoljstvo naših kupaca i potrošača.

Misija Mlekare Leskovac je da proizvodnjom visoko kvalitetnih tradicionalnih srpskih mlečnih proizvoda zadovolji potrebe potrošača, da čuva tradiciju Srpskog mlekarstva, ali na inovativan način i da postane ambasador srpskih proizvoda na inostranim tržištima.

Mlekara Leskovac je, takodje, društveno odgovorna za povećanu potrošnju mleka i mlečnih proizvoda u svakodnevnoj ishrani dece i odraslih, zbog životne važnosti mleka kao namirnice. Koristeći primerene tehnologije, Mlekara vodi brigu za sačuvanje životne sredine za buduća pokolenja, ima odgovornost prema radnicima, pružajući mogućnost napretka i usavršavanja. Ove principe Mlekara Leskovac očekuje i od svojih kupaca, dobavljača i ostalih partnera.

U težnji da ostvari svoju poslovnu filozofiju inovativno – tradicionalnog, društveno odgovornog proizvođača, Mlekara Leskovac, među vrednostima preduzeća, ističe brigu o upravljanju kvalitetom. Predstavnik rukovodstva za kvalitet i bezbednost hrane je odgovoran i ovlašćen za održavanje sistema upravljanje kvalitetom i bezbednošću proizvoda prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, HACCP i standarda SRPS ISO 22000:2007, ovaj standrad uključuje Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003. Amd. (1999) i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti.