• 2.8 % mlečne masti Jogurt sa min 2,8 % mlečne masti Fermentisani proizvod  od pasterizovanog, homogenizovanog mleka sa min 2,8% mm. Sastojci: Pasterizovano, homogenizovano  mleko, starter kulture za jogurt. Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži. Cuvati na temperature od +1 do +80C .
  • 2.8 % mlečne masti Jogurt sa min 2,8 % mlečne masti Fermentisani proizvod  od pasterizovanog, homogenizovanog mleka sa min 2,8% mm. Sastojci: Pasterizovano, homogenizovano  mleko, starter kulture za jogurt. Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži. Cuvati na temperature od +1 do +80C .
  • DUGOTRAJNO MLEKO OBRAĐENO ULTRA VISOKOM TEMPERATUROM ( UHT ) , STERILIZOVANO, HOMOGENIZOVANO I DELIMIČNO OBRANO  MLEKO   SA  1,6 % MLEČNE MASTI Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži. UHT mleko će očuvati kvalitet i na sobnoj temperaturi, ako se ne otvara . Nakon otvaranja proizvod čuvati  na  temperaturi do +6 0 i upotrebiti ga u roku tri dana.
  • DUGOTRAJNO MLEKO OBRAĐENO ULTRA VISOKOM TEMPERATUROM (UHT), STERILIZOVANO, HOMOGENIZOVANO MLEKO sa  min. 2.8 % mlečne masti Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži. UHT mleko će očuvati kvalitet i na sobnoj temperaturi, ako se ne otvara . Nakon otvaranja proizvod čuvati  na  temperaturi do +6 0 i upotrebiti ga u roku tri dana.

Title

Go to Top