DUGOTRAJNO MLEKO OBRAĐENO ULTRA VISOKOM TEMPERATUROM ( UHT ) ,

STERILIZOVANO, HOMOGENIZOVANO I DELIMIČNO OBRANO  MLEKO   SA  1,6 % MLEČNE MASTI

Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka

Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži.

UHT mleko će očuvati kvalitet i na sobnoj temperaturi, ako se ne otvara .

Nakon otvaranja proizvod čuvati  na  temperaturi do +6 0 i upotrebiti ga u roku tri dana.