Misija Mlekare Leskovac je da proizvodnjom visoko kvalitetnih tradicionalnih srpskih mlečnih proizvoda zadovolji potrebe potrošača, da čuva tradiciju Srpskog mlekarstva, ali na inovativan način i da postane ambasador srpskih proizvoda na inostranim tržištima.