2.8 % mlečne masti

Jogurt sa min 2,8 % mlečne masti

Fermentisani proizvod  od pasterizovanog, homogenizovanog mleka sa min 2,8% mm.

Sastojci: Pasterizovano, homogenizovano  mleko, starter kulture za jogurt.

Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka

Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži.

Cuvati na temperature od +1 do +80C .