DUGOTRAJNO MLEKO OBRAĐENO ULTRA VISOKOM TEMPERATUROM (UHT), STERILIZOVANO, HOMOGENIZOVANO MLEKO sa  min. 2.8 % mlečne masti

Alergen info: mleko i laktoza kao sastavni deo mleka

Najbolje upotrebiti do datuma označenog na ambalaži.

UHT mleko će očuvati kvalitet i na sobnoj temperaturi, ako se ne otvara .

Nakon otvaranja proizvod čuvati  na  temperaturi do +6 0 i upotrebiti ga u roku tri dana.